Predmetom činnosti firmy BAMA je komplexné vedenie účtovníctva pre fyzické osoby a podnikateľov, daňové a účtovné poradenstvo a nadväzujúce ekonomicko-poradenské činnosti :

 

Jednoduché účtovníctvo :

 

vedenie účtovných kníh :

 

 • peňažný denník, kniha pohľadávok a záväzkov
 • kniha sociálneho fondu
 •  pomocné knihy ( inventárna karta HIM, NHIM, finančného majetku .... )
 • DPH  a daňové priznania
 • daňové priznania fyzických osôb za príslušný rok

 

vypracovanie účtovnej uzávierky :

 

 • výkaz o príjmoch a výdavkoch
 • výkaz o majetku a záväzkoch
 • mesačné finančné výkazy, vypracovanie daňového priznania

 

                                                                                                                  

Podvojné účtovníctvo : 

 

Externe u Vás vo firme

               

 vedenie účtovných kníh :

                                                         

 • denník
 • hlavná kniha

 

 vypracovanie účtovnej uzávierky :

 

 • výkaz súvaha, výkaz ziskov a strát, príloha ( cash flow ...)
 • mesačné finančné výkazy, výpočet daňovej povinnosti na DPH
 • vypracovanie daňového priznania na DPH

 

 

       V prípade záujmu o mzdové účtovníctvo možnosť externého spracovania u Vás vo firme podľa dohody.

 

 

                                                    

                                                                                        

                                                 

 

Mária Baránková

BAMA

Hlavná ulica 525/23

919 65  Dolná Krupá

 

  Tel.č. : + 421 033 5577120

  Mobil : +421 908 741 310

  E-mail : barankova@stonline.sk